MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED

SALE
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED 7 MÀU 180A

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED 7 MÀU 180A

230.000₫  300.000₫
SALE
MẠCH CÔNG SUẤT 12 KÊNH 30A/K

MẠCH CÔNG SUẤT 12 KÊNH 30A/K

120.000₫  310.000₫
SALE
MẠCH CÔNG SUẤT 16 KÊNH 30A/K

MẠCH CÔNG SUẤT 16 KÊNH 30A/K

140.000₫  260.000₫
SALE
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY 16 KÊNH 6A/K
SALE
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED 7 MÀU 90A

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED 7 MÀU 90A

130.000₫  180.000₫
SALE
MẠCH NHÁY THEO NHẠC FULLCOLOUR( IC 6803-9803-1903..)
SALE
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY 8 KÊNH 6A/K
SALE
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY 12 KÊNH 6A/K
SALE
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED VẪY 24 KÊNH 6A/K
SALE
MẠCH CÔNG SUẤT 8 KÊNH 30A/K

MẠCH CÔNG SUẤT 8 KÊNH 30A/K

100.000₫  310.000₫
hotline
0919781661