NGUỒN CHUYÊN DỤNG LED

SALE
NGUỒN 5V60A YOUYI ( CHUYÊN DỤNG MÀN HÌNH LED )
SALE
NGUỒN 5V-60A ( 300W )

NGUỒN 5V-60A ( 300W )

160.000₫  190.000₫
SALE
NGUỒN 12V-5A ( 60W )

NGUỒN 12V-5A ( 60W )

90.000₫  120.000₫
SALE
NGUỒN 12V-30A TRONG NHÀ ( 360W )

NGUỒN 12V-30A TRONG NHÀ ( 360W )

160.000₫  290.000₫
SALE
NGUỒN 12V-34A NGOÀI TRỜI ( 400W )

NGUỒN 12V-34A NGOÀI TRỜI ( 400W )

205.000₫  300.000₫
SALE
NGUỒN 5V-70A NGOÀI TRỜI ( 350W )

NGUỒN 5V-70A NGOÀI TRỜI ( 350W )

205.000₫  305.000₫
SALE
NGUỒN 12V-10A TỔ ONG ( 120W)

NGUỒN 12V-10A TỔ ONG ( 120W)

115.000₫  160.000₫
hotline
0919781661