CARD HD W62 - WIFI

360.000₫
Còn hàng

Một màu : 1024 * 64
Ba Màu : 512 *64
Điệp áp : 5 V
Bộ nhớ : 2M
Phương thức truyền : Wifi , USB , ..
Phần mềm : HD 2016 , HD 2018
Bào hành : 12 tháng
Giá : 340.000

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh

CARD LS_Q1 PRO

800.000₫

CARD PHÁT LINSN

2.100.000₫

CARD THU LINSN

265.000₫

CARD HD W60 - WIFI

250.000₫

CARD HD W63 - WIFI

450.000₫

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

hotline
0919781661