CARD HD W62 - WIFI

340.000₫ 390.000₫
Còn hàng

Một màu : 1024 * 64
Ba Màu : 512 *64
Điệp áp : 5 V
Bộ nhớ : 2M
Phương thức truyền : Wifi , USB , ..
Phần mềm : HD 2016 , HD 2018
Bào hành : 12 tháng
Giá : 340.000

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh

CARD LS_Q1 PLUS

850.000₫
SALE
CARD THU BX

CARD THU BX

275.000₫  370.000₫

CARD PHÁT LINSN

2.350.000₫
SALE
CARD THU LINSN

CARD THU LINSN

280.000₫  320.000₫

CARD HD W64 - WIFI

700.000₫
SALE
CARD HD W63 - WIFI

CARD HD W63 - WIFI

440.000₫  500.000₫

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

hotline
0919781661